Związki chemiczne

Do związków chemicznych mających znaczenie jako teratogeny zaliczyć należy wiele takich, które były lub są jeszcze używane w niektórych wypadkach jako leki. Do dawniej stosowanych należy szczególnie silnie teratogenny talidomid, a wśród obecnie jeszcze używanych – liczne leki z grupy antymitotyków i antymetabolitów. Te ostatnie używane są głównie jako związki przeciwnowotworowe. Należą tu m.in. aminopteryna, ametopteryna i busulfan. Teratogenny okazał się również jeden z leków stosowanych w cukrzycy, a mianowicie tolbutamid. Lista związków teratogennych jest oczywiście jeszcze znacznie dłuższa i dlatego obecnie wprowadza się testowanie nowych leków w kierunku ich działania teratogennego jako rutynowe badanie.

Hormony. Niektóre hormony podawane w dużych dawkach w okresie ciąży powodują poronienia lub wady rozwojowe. Należą do nich m.in. progesteron, kortyzon oraz pochodne tych hormonów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>