Zmiany

– negatywnych publikacji i opinii o biotechnologii zarówno krajowych jak i napływających z krajów UE

– zwykły, przeciętny człowiek nie rozumie i nie zna się na inżynierii gene-tycznej i odbiera dyskusje i kontrowersje jako przejaw wątpliwości i obaw eks-pertów, a zatem także nie ma zaufania

– potoczna interpretacja „jest to bardzo skomplikowane i naukowcy nadal się na tym nie znają” jest powszechnie przyjmowana za słuszną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>