Zdolność do odróżnicowania komórek

Zdolność do odróżnicowania komórek jest znacznie bardziej ograniczona w tkankach zwierzęcych. Skutki zróżnicowania są tu trwałe i dotychczas nie udało się zawrócenie komórek zróżnicowanych do stanu cechującego błastomery zarodka. Jednakże nawet i u zwierząt obserwujemy znaczne zdolności regeneracyjne związane z odróżnicowaniem komórek, z których formuje się pączek odrastającego narządu. U płazów ogoniastych (np. u traszek) komórki takiego pączka regenerującej po odcięciu kończyny powtórnie różnicują się odtwarzając tkanki odrastającej nogi. W warunkach doświadczalnie zmienionych łatwo uzyskać powtórne różnicowanie się tych komórek w kierunku niezgodnym z kierunkiem ich pierwotnego zróżnicowania. Z odróżnicowanych komórek pochodzących z mięśni mogą tworzyć się w ten

sposób inne tkanki, np. chrząstka, a później kość. Innego przykładu dostarcza regeneracja soczewki usuniętej z oka traszki.

Narząd ten odtwarza się z tęczówki, chociaż w prawidłowym rozwoju powstaje z ektodermy pokrywającej zarodek, a tęczówka oka jest pochodzenia neuromezoder- malnego (brzeg kubka ocznego). Widocznie więc zmiany zachodzące w czasie różnicowania są odwracalne, a tym samym nie mogą być spowodowane nieodwracalną utratą odpowiednich genów.

Online Blackjack gratis spelen – Online Casino Spellen

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>