Zasady bezpiecznej pracy z GMO

W większości państw europejskich przyjęto kompleksowe regulacje prawne, które odnoszą się do pracowników mających kontakt z różnymi czynnikami bio-logicznymi, mogącymi powodować alergie, infekcje, zatrucia itp., a nie wyłącz-nie z GMO. Analogiczna koncepcja leży u podstaw dyrektywy Rady nr 90/679

ochronie pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy związanymi z działaniami czynników biologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>