Zasadnicze zastrzeżenia

Zasadnicze zastrzeżenia i obiekcje budzą cztery podstawowe grupy zagad-nień. Do nich należą: – dostęp do testów genetycznych (czyli kto może być testowany i korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej technologii),

– jakość badań laboratoryjnych i wiarygodność testów,

– wpływ wolnego rynku na jakość i dostępność przeprowadzania testów ge-netycznych.

– kwestie etyczne, prawne i społeczne, będące sumą jak i efektem wymienionych zagadnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>