Zarówno Konwencja Bioetyczna jak i Protokół

Zarówno Konwencja Bioetyczna jak i Protokół otwarte są nie tylko dla państw należących do Rady Europy, lecz również dla państw nieczlonkowskich oraz Unii Europejskiej. Ta ostatnia nie podpisała jednak żadnego z tych dokumentów. Konwencja Bioetyczna weszła w życie w grudniu 1999 r., a Protokół – wg stanu na 31 grudnia 2000 r. oczekuje na uzyskanie wymaganej liczby ratyfikacji (5 ratyfikacji, w tym 4 państw członkowskich Rady Europy). Polska jest sygnatariuszem obu traktatów (maj 1999).

Na początku 2001 r. rozpoczęła się w Sejmie dyskusja nad projektem ustawy o utworzeniu Centralnej Komisji Bioetycznej. Można mieć nadzieję, że organ ten przyczyni się m.in. do ożywienia prac legislacyjnych. Zakaz klonowania ludzi ustanowiony w Protokole jest na tyle jednoznaczny i precyzyjnie sformułowany, że nadaje się do bezpośredniego stosowania na gruncie prawa wewnętrznego. Natomiast większość norm Konwencji Bioetycznej nie ma charakteru samowyko- nalnego (self-executing) i wymaga rozwinięcia w prawie krajowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>