Z pewnością istotnym czynnikiem

Z pewnością istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na opinie spo-łeczne są uregulowania prawne, w których często ustawodawca nie nadąża za postępem dokonywanym w naukach przyrodniczych. W pełni zrozumiały jest brak zaufania i obawy związane i wywołane naszą niewiedzą spowodowaną brakiem wiedzy o efektach długoterminowych, o powolnym rozwoju pewnych efektów, które mogą wystąpić dopiero w przyszłych generacjach. Jednakże tego typu zagrożenia i obawy występują w wielu przypadkach. Często ma miejsce (błędne merytorycznie) porównanie biotechnologii i jej efektów do energii nuklearnej. Generalną przesłanką oporów społeczeństwa jest ingerencja w przyrodę i zakłócenie środowiska naturalnego w sposób nie możliwy do przewidzenia i niezgodny z naszym interesem. Argumentem popierającym te obawy są zarzuty, że człowiek zmierza do stworzenia życia w probówce, czy też odrodzenia zaginionych form życia (jak np. odtworzenia dinozaurów czy też stworzenia nowych, nie istniejących form życia). Zrozumiałe, że produkcja nowych leków, czy też opracowywanie metod diagnostycznych, „nie pasuje” do takiej argumentacji i jest starannie omijana przez przeciwników biotechnologii, bowiem nie sposób protestować przeciwko szansom stwarzanym przez nowe technologie w zakresie ratowania życia. Aczkolwiek zdarza się i w tych przypadkach oprotestowanie przez przedstawicieli ortodoksyjnych grup religijnych.

Dobrą ilustrację jak złożone są to zagadnienia stanowią testy genetyczne. Jest co najmniej kilka możliwych definicji terminu „testy genetyczne”. Najprostsza i, jak się wydaje, najbardziej przekonująca jest następująca (przyjęta za OECD): testy genetyczne to analizy zmian lub podobieństw w sekwencjach dziedziczonego DNA. Zmiany w sekwencji są zazwyczaj zbieżne ze zdrowiem człowieka, a fragmenty podobne lub takie same wskazują na identyczność czy też pokrewieństwo osób.

Często stawiane pytania dotyczące testów genetycznych można zawrzeć w dwóch grupach: po pierwsze, jakie są skutki tej nowoczesnej technologii na stan zdrowia i na praktykę lekarską. Po drugie, jaki jest wpływ komercjalizacji nowych metod analitycznych na społeczeństwo w kontekście bardzo zróżnico-wanych norm etycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>