Z chwilą zapanowania na Zachodzie chrześcijaństwa

Z chwilą zapanowania na Zachodzie chrześcijaństwa, przyjęty bez żadnych zastrzeżeń autorytet Biblii hamował skutecznie przez długie wieki wszelkie niezależne i samodzielne badania oraz dociekania w dziedzinie ewolucjonizmu. Dosłowne bowiem komentowanie „Księgi Rodzaju“ wykluczało możliwość zasadniczej przemiany jednych form życia w drugie. Każdy gatunek miał zawdzięczać swój byt aktowi stworzenia, a świat obecny ma tylko te formy życia, które ocalały z wód potopu dzięki arce Noego. Równocześnie dosłowne tłumaczenie zdań zawartych w Biblii wskazywało, że sam akt twórczy nie był zbyt odległy od czasów dzisiejszych. Wprawdzie poglądy poszczególnych teologów różniły się nieco pod tym względem, żaden z nich jednak nie sądził, aby świat istniał

o wiele dłużej niż sześć tysięcy lat. Od czasów zaś przyjęcia chronologii podanej przez arcybiskupa. Usshera, a więc od 1650 r., datę stworzenia ustalono na rok 4004 p.n.e.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>