Wzrost prawidłowy

Jedną z cech organizmu jest wzrost. Przez wzrost rozumiemy w biologii przyrost masy organizmu przez powiększenie się objętości komórek lub ich podział. Do wzrostu nie należy jednak odkładanie w cytoplazmie materiałów zapasowych, np. tłuszczu, którego ilość ulega nieregularnym wahaniom w zależności od potrzeb energetycznych ustroju. Podziały komórkowe, z drugiej strony, choć zazwyczaj towarzyszą wzrostowi, nie są z nim jednoznaczne, gdyż znamy przykłady, gdzie zachodzą podziały bez równoczesnego przyrostu masy, np. w czasie bruzdkowania.

Wzrost u bakterii jest równoznaczny z ich rozmnażaniem przez podział. Jest on nieograniczony, jeżeli tylko dostarczane są w wystarczającej ilości substancje

odżywcze. Po wprowadzeniu bakterii do świeżej pożywki wzrost ich odbywa się w sposób logarytmiczny i dopiero wyczerpanie się substancji odżywczych powoduje zahamowanie wzrostu (ryc. 219). Organizmy wielokomórkowe albo rosną przez cały okres swego życia (jak np. większość roślin), lub też tylko do pewnej maksymalnej wielkości uwarunkowanej genetycznie, a wahającej się niekiedy w dość wąskich granicach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>