Wzrost organizmów jednokomórkowych

Jednym z najważniejszych zagadnień w biologii jest poznanie czynników regulujących wzrost. Wzrost komórek w ogóle ograniczony jest głównie właściwościami fizyko-chemicznymi błon komórkowych. W miarę bowiem zwiększania się komórki zmniejsza się stosunek powierzchni do masy komórki. Ponieważ wymiana substancji między komórką a otoczeniem odbywać się musi przez jej błonę zewnętrzną, zbyt mała powierzchnia w stosunku do masy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie komórki. Tak więc zarówno właściwości błony komórkowej, jak też i masa komórki są czynnikami nie dopuszczającymi do nieograniczonego powiększania się komórek.

Wzrost organizmów jednokomórkowych, w większości przypadków jednoznaczny z ich rozmnażaniem przez podział, jest ograniczony głównie czynnikami pokarmowymi. Wzrost organizmów wielokomórkowych natomiast regulowany jest, obok czynników pokarmowych, za pomocą tkankowych i ogólnoustrojowych mechanizmów integracyjnych. Do pierwszego typu należą ostatnio poznane tkankowo specyficzne inhibitory, nazwane chalonami. Działają one na tę tkankę, w której powstają, a rozprzestrzeniają się na drodze dyfuzji. Do drugiego rodzaju należą czynniki humoralne, a więc przenoszone za pomocą płynów ustrojowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>