Wszelkie badania opinii społecznej

– to artykuły spożywcze zarówno zawierające genetycznie zmodyfikowany ma-teriał [kwasy nukleinowe lub białka] jak również wyprodukowane za pomocą genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Wszelkie badania opinii społecznej są obarczone pewnym błędem i zawsze można stawiać pytania dotyczące wiarygodności i celności wniosków wysuwa-nych na tej podstawie. Jednakże jak do tej pory nie znaleziono lepszego aparatu analitycznego, pomimo słuszności wszystkich uwag krytycznych. W opracowaniu tym staraliśmy się odpowiedzieć na pozornie bardzo proste pytanie: jaka jest obecnie opinia polskiego społeczeństwa o żywności GM oraz jakie nastąpiły zmiany w tym zakresie w porównaniu do lat 1998 i 1999, w których prowadziliśmy podobne analizy (1,2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>