Wrodzone zaburzenia funkcji tarczycy

Wrodzone zaburzenia funkcji tarczycy u człowieka są często przyczyną ogólnego niedorozwoju fizycznego i psychicznego. Niedoczynność tarczycy, występująca w wieku dojrzałym, prowadzi do obrzęku śluzakowatego, w którym stwierdza się znaczne obniżenie ogólnego metabolizmu wraz z zaburzeniami gospodarki białkowej i tłusz-czowej. Hormony tarczycy wydzielane są pod wpływem TSH.

Przytarczyce są to małe gruczoły leżące tuż przy tarczycy, u człowieka zwykle w liczbie dwóch par. Przytarczyce, w przeciwieństwie do gruczołu tarczowego, zbudowane są głównie ze sznurów komórek gruczołowych, zazwyczaj bez obecności pęcherzyków (ryc. 240). Przytarczyce wydzielają hormon, którego głównym zadaniem jest regulacja gospodarki fosforowo-wapniowej. Usunięcie przy tarczyc powoduje znaczne obniżenie poziomu wapnia w krwi, podanie zaś hormonu przytarczyc w nadmiarze pociąga za sobą duży jego wzrost.

Nadnercza opisane zostały po raz pierwszy przez Eustachiusza w XVI w., zaś Cuvier na początku XIX w. opisał część korową i część rdzenną nadnerczy. Taka budowa nadnerczy charakterystyczna jest jednak tylko dla ssaków. Część korowa jest pochodzenia mezodermalnego, część rdzenna natomiast wywodzi się z neuro- ektodenny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>