Wprowadzenie GMO na rynek

Wprowadzenie GMO na rynek dotyczy kilku odmiennych kwestii: mogą to być żywe organizmy, ich przetwory lub produkty, jak również import gotowych produktów, względnie produkcja krajowa produkt może być zarówno zdefinio-wanym preparatem medycznym (np. hormon) lub spożywczym (np. mąka) jak również organizmem (np. bakteria, roślina, zwierzę). Produkty GMO wprowadzane obecnie na rynek dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów: ochrony zdrowia i przemysłu rolno-spożywczego (por. rozdz. 5).

Szereg tych zagadnień jest badanych w polskich laboratoriach (np. rośliny transgeniczne, oligonukleotydy antysensowe, leczenie czerniaka, identyfikacja osób na podstawie DNA, diagnostyka molekularna). Niestety, w minimalnym zakresie badania są obecnie przenoszone do praktyki produkcyjnej czy też lecznictwa otwartego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>