Wprowadzanie GMO do środowiska i zamknięte użycie GMO

Prace doświadczalne i produkcyjne w ramach zamkniętego użycia GMO do-tyczą wszystkich żywych organizmów, a w szczególności: mikroorganizmów, kultur tkankowych i komórkowych oraz organizmów wyższych: roślin i zwierząt. Prace mogą być realizowane w bioreaktorach (z mikroorganizmami, kulturami tkankowymi i komórkowymi do produkcji cennych preparatów). W odniesieniu do zwierząt oczekuje się wyhodowania zwierząt będących „producentami” – czyli żywymi bioreaktorami – szczególnie cennych preparatów, np. hormonów w gruczole mlecznym. Natomiast zamknięta produkcja roślin zmierza najpierw do wyprodukowania nowych odmian o korzystnych, cennych właściwościach (roś-liny te byłyby później wprowadzone do otwartego środowiska) oraz „zamknięta” produkcja roślin, w której te GMO będą także żywymi bioreaktorami produkującymi cenne preparaty, np. jadalne szczepionki. W przypadku przemysłu zamknięte stosowanie GMO ma miejsce w produkcji realizowanej w zamkniętych bioreaktorach (czyli urządzeniach w pełni izolowanych od środowiska, zazwy- czaj pracujących w układzie zamkniętym). Produkcja cennych biopreparatów (np. hormonów, leków) w bioreaktorach z zastosowaniem transgenicznych bakterii ma miejsce na dużą skalę w wielu firmach farmakologicznych. W pewnym zakresie również w Polsce.

Wprowadzenie do środowiska dotyczy wszystkich organizmów, przykłado-wo: bakterie GMO oczyszczające środowisko (niszczenie plam oleju w glebie lub na wodzie), rośliny GMO (o zmienionych cechach produkcyjnych lub odpornościowych), zwierzęta GMO (szybciej rosnące lub produkujące cenne hormony w gruczole mlecznym). W Polsce naukowcy prowadzą zamknięte doświadczenia z pomidorami i ogórkami o podwyższonej słodkości, z sałatą zawierającą szczepionkę na wirusowe zapalenie wątroby B, z pszenżytem, a w środowisku otwartym były testowane ziemniaki odporne na wirusy. Firmy zachodnie realizowały w naszym kraju doświadczenia polowe z: ziemniakami, kukurydzą, rzepakiem, burakami odpornymi na herbicydy i na szkodniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>