Wpływ hormonów na regenerację

Chociaż regeneracja jest procesem miejscowym, to jednak zarówno warunki, w jakich się znajduje organizm, jak i układy integrujące, tj. układ nerwowy i wewnątrz- wydzielniczy, odgrywają decydującą rolę w przebiegu procesów regeneracyjnych. .Zrozumiałą jest rzeczą, że stan odżywienia organizmu wywiera wpływ na szybkość regeneracji, że tempo regeneracji zależy też od wieku zwierzęcia.

Na szczególną jednak uwagę zasługuje rola bodźców dokrewnych, czyli hormonal-nych w procesie regeneracyjnym. Tak np. hormon gruczołu tarczowego wywiera wyraźny wpływ na regenerację.

Wpływ tarczycy. A. J. Schmidt badał wpływ tarczycy na regenerację u dojrzałych traszek amerykańskich (Triturus viridescens). Jeżeli usunięcie gruczołów wykonano 20 lub 30 dni przed amputacją kończyn, to u operowanych w ten sposób zwierząt, wystąpiło wyraźne przyspieszenie regeneracji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>