Wpływ ACTH

Schotte stara się za pomocą swoich doświadczeń potwierdzić przypuszczenie, że hormonem działającym w tym przypadku jest ACTH, który pobudza wydzielanie kory nadnerczy.

Wpływ ACTH. Schotte zauważył, że mimo wycięcia przysadki równocześnie z am-putacją kończyn ich regeneracja przebiega prawie prawidłowo, jeżeli się wstrzykuje codziennie odpowiednią ilość ACTH. W tym przypadku zamiast utworzenia się tkanki bliznowatej następuje tylko pokrycie rany nabłonkiem, co jest wstępnym warunkiem prawidłowej regeneracji. Natomiast u zwierząt z zachowaną przysadką dodatkowe podawanie ACTH, wykonane równocześnie z amputacją kończyn, wywołuje takie zaburzenie wstępnych faz regeneracji, że ostatecznie odtwarzanie kończyn zostaje zahamowane. Zahamowanie to nie jest jednak nigdy zupełne i z chwilą wstrzymania zastrzyków z ACTH zwierzę regeneruje prawidłowo.

Nie możemy jednak zapominać, że przysadka mózgowa oprócz ACTH wydziela jeszcze inne czynniki dokrewne, które, jak się przekonano, nie są obojętne dla przebiegu regeneracji. Richardson np. podkreśla znaczenie hormonu wzrostowego przysadki dla regeneracji. Badaczka ta uzyskała dobrą regenerację amputowanych kończyn podając zwierzętom z wyciętą przysadką mózgową hormon wzrostowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>