Wpiyw przysadki

Widocznie więc hormon tarczycy hamuje regenerację. Zgodnie z tym zauważono, :że podanie nadmiaru hormonu tarczycy, czyli tyroksyny, hamuje regenerację, jeżeli !substancja ta działa jeszcze przed wytworzeniem się blastemy regeneracyjnej. Prawdo-podobnie tyroksyna, jak to przyjmuje Schmidt, działa na pierwsze fazy procesu regeneracyjnego. Brak lub niedobór tyroksyny przyspiesza więc zarówno gojenie się rany, jak i odróżnicowanie komórek kikuta wchodzących następnie w skład bla- istemy regeneracyjnej.

Wpiyw przysadki. Warto też wspomnieć o wpływie innego gruczołu wewnątrz- wydziełniczego na regenerację, mianowicie przysadki mózgowej. Spełnia ona specjalną rolę w całym układzie gruczołów o wydzielaniu wewnętrznym. Wiemy, że przysadka odgrywa rolę nadrzędną w integracji hormonalnej.

Schotte wykazał, że całkowite wycięcie przysadki mózgowej u traszki, przepro-wadzone równocześnie z amputacją kończyn, powoduje zahamowanie regeneracji. Jeżeli natomiast wycięcie przysadki wykonamy w jakiś czas po amputacji kończyny, nie zauważymy żadnego wpływu. Zdaniem Schottego, hormony przysadkowe nie działają ani na wzrost i różnicowanie, ani nawet na wytworzenie się blastemy, lecz wpływają tylko na początkowe stadia regeneracji. Jeżeli przysadki brak, wówczas rana ulega zabliźnieniu, czyli nie tylko pokrywa się nabłonkiem, ale równocześnie nabłonek ten podściela duża ilość włóknistej tkanki łącznej hamującej regenerację. Jest to tkanka blizny. Jeżeli natomiast organizm ma prawidłowo funkcjonującą przysadkę, to hormony tego narządu przeciwdziałają wytworzeniu się tkanki blizny, rana pokrywa się tylko nabłonkiem, pod wpływem którego z tkanek kikuta zaczynają się wytwarzać komórki wchodzące następnie w skład blastemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>