Wnioski dotyczące żywności (pasz) GM

DNA, włączając rekombinowany DNA, składa się z tych samych czterech nukleotydów obecnie stosowane techniki rekombinacji w łańcuchu żywnościowym nie powodują zmian w chemicznej charaktery- styce DNA (biorąc pod uwagę naturalne zróżnicowanie w sekwencji DNA) nie ma różnic w podatności rekombinowanego DNA i pozostałego DNA na hydrolizę chemiczną lub enzymatyczną przemiany produktów trawienia DNA nie zależą od pochodzenia DNA

DNA nie jest toksyczne przy normalnych poziomach spożycia nie ma dowodów potwierdzających alergenne lub inne immunogenne właściwości DNA z konsumowanej żywności zmodyfikowanej genetycznie nie wyklucza się możliwości obecności, łączenia, ekspresji pozostałych zewnątrzkomórkowych fragmentów DNA z żywności przez mikroflorę przewodu pokarmowego (ale procesy takie mają miejsce „od zawsze”) nie ma dowodów na wbudowywanie DNA ze źródeł pokarmowych w genom ssaków spożycie żywności zmodyfikowanej genetycznie nie powoduje wymiernych zmian w całkowitej ilości spożytego DNA

Często podnoszony argument „wolności wyboru” może spowodować na pro-ducentach wymuszenie znakowania także mięsa otrzymanego z bydła, trzody czy drobiu karmionego soją transgeniczną. Będzie to pełen nonsens z naukowego punktu widzenia, który spowoduje zwyżkę cen, za co zapłaci konsument. Konsument, nie tylko w bogatych krajach OECD, musi mieć możność nabycia wysokiej jakości produktu w rozsądnej cenie. Informacje (np. „Reuters News” z 17.12.2000 r., rozpowszechniane w internecie), że sieci sklepów podejmują decyzje o bojkocie żywności GM są prawdziwe, ale w gruncie rzeczy oderwane od rzeczywistości i wprowadzające konsumenta w błąd. Według szacunków ekspertów od kilku do kilkunastu tysięcy artykułów zawiera soję lub jej pochodne. Są to zarówno kiełbasy (wg krajowych norm kiełbasa może zawierać do 5% białka roślinnego), jak i kisiele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>