Większość ludzi w konsekwencji

Większość ludzi w konsekwencji formułuje bardziej konkretne pytania: – Czy doradztwo genetyczne jest rzeczywiście istotne i jakie ma konsekwencje?

– W jaki sposób wyniki badań analitycznych są archiwizowane i zabezpieczana jest poufność danych?

– Kto ma prawo decydować o wykonywaniu testów genetycznych i kto ma prawo być informowanym o wynikach, względnie też kto ma prawo i przywilej nie być informowanym?

– Czy wyniki badań genetycznych są pewne czy też ich wiarygodność ma charakter statystyczny? Bardzo trudno jest udzielić jednoznacznych odpowiedzi „tak” lub „nie” na te pytania, bowiem… prawie zawsze są wyjątki. Współczesna genetyka jest przedmiotem wielu rozważań, dyskusji, nadziei jak również wątpliwości. Właśnie dlatego pewne wybrane zagadnienie omówimy szerzej w tym rozdziale. Z całą pewnością testy genetyczne są już dzisiaj bardzo ważne, są powszechnie stosowane i mają bardzo wysoki współczynnik wiarygodności. Jednocześnie – wyniki te niosą „w sobie” ogromny ładunek emocjonalny i przez to mają poważne konsekwencje społeczne. Stosowane są najlepsze dostępne metody zabezpieczenia tych wyników, zarówno w wersji elektronicznej, jak i z zastosowaniem kryptografii. Również obowiązujące normy prawne dają gwarancję zabezpieczenia poufności. Jednakże łamanie prawa i naruszanie prywatności – to powszechne przestępstwa. Wyniki są osobistą własnością osób badanych lub ich prawnych opiekunów (w przypadku nieletnich lub ubezwłasnowolnionych) osoby te mają również prawo „nie chcieć” być informowanymi. Te obawy społeczne wynikają w istotnym stopniu z tej przyczyny, że wiarygodność wyników jest obarczona przede wszystkim ludzkim błędem, tak jak wszystkie metody analityczne. Z pewnością wiarygodność obecnie dostępnych metod i ich prawdziwość nie ulega wątpliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>