Większość instrumentów unijnych

klonowaniu człowieka. Niemniej jednak problematyka etycznych aspektów biotechnologii pojawia się w licznych miejscach tego dokumentu, jak również na kartach innych aktów prawnych przyjętych przez organy UE.

Większość instrumentów unijnych zachęca przede wszystkim państwa człon-kowskie do ustanowienia zakazu klonowania ludzi w prawie wewnętrznym. Po-nadto wzywają państwa do ratyfikacji stosownych instrumentów Rady Europy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>