W związku z planowanymi działaniami

W związku z planowanymi działaniami, o których mowa w pkt 1 wymagane są następujące informacje: warunki środowiska i miejsce wprowadzenia GMO, metody kontroli, postępowanie z odpadami, plan działania w razie zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, informacje o poprzednich wprowadzeniach GMO do środowiska. Tym informacjom musi towarzyszyć ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, która powinna obejmować opis oddziaływań pomiędzy GMO a środowiskiem oraz przewidywane oddziaływanie GMO na zdrowie ludzi. Treść obu tych klauzul jest szczegółowo sprecyzowana zarówno w samym rozporządzeniu, jak i w załącznikach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu winny być dołączone informacje: rodzaj produktu, miejsce wprowadzenia, metody kontroli, sposób przechowywania i użytkowania produktu, sposoby postępowania w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem, sposób postępowania z odpadami, plan działania w razie zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, poprzednie wprowadzenia produktu do obrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>