W wypowiedziach publicznych

W wypowiedziach publicznych, adresowanych do szerokiego kręgu odbior-ców, dla popularyzacji i barwnego określenia struktury genomu, używano po-równania genomu człowieka do… książki kucharskiej. Każdy może przeczytać przepis zawarty w książce kucharskiej o tym jak zrobić wspaniały suflet, bryzol czy też sernik, ale nie każdy potrafi upiec, usmażyć czy też ugotować, pomimo że tekst jest dostępny. Właśnie tak przedstawia się sytuacja z genomem człowieka czy też innymi dostępnym informacjami w zakresie genomiki. Tekst jest ogólnie dostępny, ale jego interpretacja, a tym bardziej wykorzystanie, a zatem zrozumienie budzi znacznie więcej trudności i kłopotów.

Na podstawie obecnie dostępnych danych można już określić liczbę genów. Wbrew wcześniejszym poglądom uważa się obecnie, że człowiek ma „tylko” około 30 000 genów (jeszcze w 2000 r. mowa była o ok. 100 000), które kodują zapewne ok. 250 000 różnych białek. Wynika z tego, że w zależności od warunków ma miejsce bardzo zróżnicowane odczytywanie genów. Można obecnie uznać za pewne, że czynniki środowiskowe determinują ekspresję genów. Wiemy również, że to nie geny i nie genetyka determinują rasy ludzkie. Na podstawie interpretacji danych dotyczących sekwencjonowania genomu człowieka przedstawionych w lutym 2001 r., uważa się zatem, że nie tylko i nie wyłącznie geny są czynnikiem decydującym o naszym zdrowiu, talentach artystycznych czy też różnych skłonnościach, np. do alkoholizmu. Te same geny (w sensie sekwencji) mogą pełnić zasadniczo odmienną funkcję w różnych tkankach czy też organach naszego organizmu. Funkcja jest determinowana mechanizmem aktywacji, który uwarunkowany jest środowiskiem, a zatem zarówno zestawem czynników statycznych jak i dynamicznie zmieniającymi się czynnikami stresowymi. Być może także stany emocjonalne są elementem determinującym aktywność i mechanizm stymulacji ekspresji genów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>