W styczniu 1999 r.

W styczniu 1999 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rekomendację nr 1399 (1999) 0 ksenotransplantacji. Zaleca ona Komitetowi Ministrów możliwie szybkie wprowadzenie w państwach członkowskich prawnie wiążącego moratorium dla dokonywania klinicznych ksenotransplantacji. Praktyki te będą uregulowane normatywnie w drugim protokole dodatkowym do Konwencji Bioetycznej. Należy zwrócić uwagę, że Kongres USA w 1999 r. uznał ksenotransplan- tację za właściwą drogę pozyskiwania „części zamiennych” dla ludzi. Podkreślając i zwracając uwagę na tę znamienną różnicę poglądów, jednocześnie nie przedstawiamy żadnego komentarza.

Unia Europejska. W Białej Księdze przyjętej przez Komisję Europejską w 1993 r., o której była już mowa na lamach tej książki, nie wspomina się expressis verbis

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>