W regulacji cykli

W regulacji cykli w przybliżeniu dobowych (cyrkadialnych) i innych, dłuższych, zasadniczą rolę odgrywają wpływy środowiska, a więc okresowo powtarzające się bodźce z otoczenia, które za pośrednictwem układów nerwowego i hormonalnego powodują cykliczność występowania pewnych procesów fizjologicznych, a okresowe zmiany natężenia innych.

Widzimy więc, że zasada homeostazy, tzn. utrzymywania stałego poziomu procesów życiowych i środowiska wewnętrznego, musi ulec pewnej korekcji. Okazuje się, że korzystniejsze dla organizmu są okresowe wahania nasilenia niektórych procesów fizjologicznych, niż bezwzględna ich stałość. W ten sposób lepiej zabezpieczone jest przystosowanie do otoczenia, a tym samym sprawniejsze funkcjonowanie organizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>