W regenerującej wątrobie

Okazało się, że nie chodzi tu o uraz mechaniczny, polegający na skaleczeniu narządu. U królików podobną reakcję wywołuje podwiązanie tętnicy wątrobowej, co jednak łączy się z bardzo wysoką śmiertelnością operowanych zwierząt. Jeszcze lepsze wyniki daje podwiązanie jednego z przewodów żółciowych. Ten ostatni sposób był niekiedy stosowany w klinice przy leczeniu marskości wątroby u człowieka.

W regenerującej wątrobie można także wykazać proliferację komórek, ale powsta-wanie nowego uikania jest bardzo ograniczone i nie może mieć większego znaczenia. Także ilość zrazików w miąższu wątrobowym nie ulega zasadniczo zmianie, a przerost kompensacyjny odbywa się przez zwiększenie ich rozmiarów połączone także z pewnym powiększeniem wymiarów komórek wątrobowych.

Samsonidze, który badał przerost regeneracyjny nerek szczurów, stwierdził, że i w tym przypadku następuje powiększenie się jednostek funkcjonalnych, jakimi są nefrony. Zwiększały się rozmiary kłębków i kanalików, a także rozmiary komórek torebki Bowmana. Jednocześnie nie można wykluczyć udziału tworzenia się nowych nefronów, chociaż proces ten nie może stanowić podstawy dla przerostu regeneracyj-nego nerki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>