W powstawaniu wad rozwojowych

W powstawaniu wad rozwojowych odgrywają rolę nie tylko czynniki destruktywne, ale również procesy naprawcze. Organizm zarodka wykazuje duże zdolności regulacji oraz regeneracji tkankowej i narządowej, tym większe, im wcześniejsze jest jego stadium rozwojowe. Ostatecznie więc wada rozwojowa widoczna przy urodzeniu jest wynikiem wrodzonego (genetycznego) zaburzenia rozwoju lub też skutkiem działania zewnętrznych czynników teratogennych, których szkody są następnie częściowo naprawiane na drodze embrionalnej regulacji i regeneracji.

Przechodząc do szczegółowego omówienia przyczyn wad rozwojowych trzeba od razu zaznaczyć, że liczba znanych obecnie czynników teratogennych jest olbrzymia, a w rzeczywistości na pewno jeszcze większa. Prawie każdy środek chemiczny, czy też wiele różnych czynników fizycznych zastosowanych w odpowiedniej dawce i w odpowiednim okresie rozwojowym mogą spowodować wadę rozwojową. Ogólnie biorąc, wady rozwojowe podzielić można, jeżeli chodzi o ich przyczyny, na wywołane: 1) czynnikami genetycznymi, 2) czynnikami środowiskowymi oraz 3) wady o przyczynach mieszanych.

Wady rozwojowe o podłożu genetycznym. Wady zależne od pojedynczego czynnika (genu). Należą do nich wady dziedziczące się w prosty mendlowski sposób. Wady tego typu powstają na skutek mutacji pojedynczego genu i stanowią w przybliżeniu 10% wszyst-kich wad spotykanych u człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>