W mózgu człowieka

jest on wyraźnym zgrubieniem cewy nerwo- Ryc 231 UJdad nerwowy owada (wg wej, powstałym w wyniku zgrupowania się Griffina). w tym miejscu znacznej ilości komórek nerwowych. W mózgu kręgowców wyróżnić możemy trzy zasadnicze części. Są to: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. Przodmózgowie można jeszcze podzielić na kresomózgowie i międzymózgowie, a tyłomózgowie na móżdżek i rdzeń przedłużony. W rozwoju ewolucyjnym kręgowców najsilniej rozwija się kresomózgowie, które u człowieka stanowi wagowo ponad 3/4 całego mózgu.

W mózgu człowieka i ssaków na powierzchni kresomózgowia znajduje się warstwa komórek nerwowych, tzw. kora mózgowa. Pod nią widzimy warstwę tzw. substancji białej, będącej zbiorem wypustek nerwowych tworzących szlaki nerwowe. Szlaki nerwowe łączą korę mózgową z niższymi ośrodkami nerwowymi, leżącymi w niższych częściach mózgu i w rdzeniu kręgowym.

Ośrodki nerwowe znajdujące się poniżej kory – to tzw. jądra podkorowe. Inne ośrodki leżą jeszcze bardziej centralnie, a więc niejako u podstawy mózgu. W samym środku mózgu znajdują się jamy wypełnione płynem, czyli tzw. komory mózgowe. Komory mózgowe przechodzą na granicy mózgu i rdzenia kręgowego w kanał centralny rdzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>