W cytoplazmie

zawierających niejednakowe informacje rozwojowe dają w rezultacie bruzdkowania blastomery o ustalonym, lecz odmiennym wyposażeniu cytoplazmatycznym.

W cytoplazmie można przeto dopatrywać się przyczyn różnic powstających stopniowo w czasie rozwoju. Nie można jednak traktować wszystkich zróżnicowań komórek zarodka jako bezpośrednich następstw samego tylko pierwotnego zróżnicowania ooplazmy. Ważną rolę spełnia w tym procesie jądro komórkowe. W czasie bruzdkowania substancja dziedziczna zostaje rozdzielona do różnych okolic cyto- plazmy jaja i tym samym jest poddana oddziaływaniu różnych czynników cytopla- zmatycznych. Z kolei geny jądrowe zmodyfikowane działaniem tych czynników będą w różny sposób kierować syntezą białka w komórkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>