W biotechnologii

Warto podkreślić, że znana jest sekwencja, ale… nie jest znana funkcja większości domniemanych genów. Niewątpliwie jest to ogromny sukces, jednakże wiele zagadnień pozostało jeszcze do wyjaśnienia a być może… obecnie jest nawet więcej pytań, niż poprzednio.

W biotechnologii, a zwłaszcza w inżynierii genetycznej często mają miejsce wielkie odkrycia naukowe. W połowie 2000 r. sensacją naukową w skali całego świata była informacja o (prawie) kompletnym poznaniu sekwencji genomu człowieka. Natomiast już w lutym 2001 r. dwa najważniejsze pisma naukowe w zakresie nauk przyrodniczych „Naturę” i „Science” przedstawiły na swych łamach nowe sensacyjne doniesienia dotyczące liczby genów w organizmach żywych i praktycznym braku różnic pomiędzy rasami ludzi. Genom człowieka – składa się z ok. trzech miliardów nukleotydów. Natomiast liczba genów zawartych w poszczególnych genomach wynosi przykładowo: u człowieka – ok. 30 000, w roślinach – ok. 26 000, w robakach – ok. 18 000, u much – ok. 13 000, w drożdżach – ok. 6000. Analizie poddano genomy 5 osób (murzyn, Chińczyk, Latynos, dwoje białych w tym 3 mężczyzn, 2 kobiety). Identyczność materiału genetycznego w analizie liczby genów u 4 ras ludzkich została określona jako 99,99%, a zatem należy sądzić, że wyklucza to możliwość różnicowania ras i nie stwarza podstaw do uzasadnienia rasizmu na podstawie cech uwarunkowanych genetycznie. Stwierdzono również, że częstsze są mutacje męskiego materiału genetycznego, czyli to mężczyźni są odpowiedzialni w większym stopniu za ewolucję gatunku ludzkiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>