Unia Europejska importuje ok. 14 min ton soi rocznie

Unia Europejska importuje ok. 14 min ton soi rocznie. Wspominaliśmy już, że konieczny będzie dodatkowy import ok. 3 min ton. Około 1/3 upraw stanowi soja transgeniczna. Dokładnie w 2000 r. uprawiano 25,8 min ha soi transgenicznej, co stanowiło 58% całości upraw transgenicznych, a 36% upraw soi w skali światowej. Zgodnie z obecnymi normami nie jest prowadzona segregacja soi i otrzymywany produkt (np. mączka lub śruta sojowa) jest mieszanką soi transgenicznej i klasycznej. Prowadzenie oddzielnych silosów, transportu i znakowania będzie powodować zwyżkę cen o 6-18% (szacunek kosztu segregacji jest odmienny w opinii różnych ekspertów). Istotą takiego systemu byłoby nie tylko stwierdzenie „jaka to jest soja”, ale również możliwość identyfikacji producenta i pola, na którym soja byłaby uprawiana. Tylko pełna charakterystyka produktu roślinnego: pole, odmiana, numer serii materiału siewnego, nazwisko producenta, adres elewatora będą gwarantować zgodność opisu i jakość ziarna. Tego typu system jest już wypraktykowany w odniesieniu do zbiorów cennych owoców, np. winogron do produkcji najwyższej jakości win, jak i przy produkcji mięsa, gdzie w UE teoretycznie prawie każda sztuka bydła i porcja mięsa w supermarkecie mogą być zidentyfikowane.

Soja transgeniczna może być importowana do krajów UE, jak i do Polski. Jednocześnie w opinii ekspertów nie ma żadnej różnicy pomiędzy genetycznie zmodyfikowanym a niezmodyfikowanym DNA i białkiem (por. zestawienie), co wynika z bardzo elementarnych i powszechnie znanych faktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>