Układ wydzielania wewnętrznego (dokrewny, hormonalny)

Układ ten stanowi zespół gruczołów wewnętrznego wydzielania (ryc. 236). Gruczoły wewnętrznego wydzielania lub inaczej gruczoły dokrewne, czyli hormonalne, produkują, jak już wiemy, hormony, tj. substancje fizjologicznie aktywne wydzielane bezpośrednio do krwi i działające na odległe narządy wykonawcze. Gruczoły dokrewne nie posiadają więc, w przeciwieństwie do gruczołów zewnątrz- wydzielniczych, takich jak ślinianki czy trzustka, przewodów wyprowadzających.

Do najważniejszych gruczołów wewnątrz- wydzielniczych zaliczamy przysadkę móz-gową, nadnercza, tarczycę, przytarczyce, gruczoły płciowe oraz trzustkę. Rozwojowo gruczoły wewnątrzwydzielnicze pochodzą z różnych listków zarodkowych. Przedni płat przysadki mózgowej jest pochodzenia ektodermalnego, tarczyca, przytarczyce i trzustka – entodermalnego, nadnercza natomiast pochodzą z mezodermy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>