Układ nerwowy kręgowców

Układ nerwowy kręgowców możemy podzielić na układ ośrodkowy i ob-wodowy. Centralizacja układu nerwowego jest tutaj najsilniejsza, gdyż przeważa-

jąca większość wszystkich komórek nerwowych całego organizmu leży w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Najprostszy plan budowy układu nerwowego, taki jaki spotykamy później u kręgowców, widzimy już u lancetnika. Ośrodkowy układ nerwowy występuje tu w postaci cewki nerwowej leżącej powyżej struny grzbietowej i przewodu pokarmowego. Komórki nerwowe skupione są wokół kanału centralnego. Z cewki nerwowej odchodzą metamerycznie i symetrycznie po dwa nerwy rdzeniowe. Nerw brzuszny jest nerwem ruchowym, a nerw grzbietowy czuciowym. Cewka nerwowa rozszerza się nieznacznie w swej części głowowej, tworząc tzw. pęcherzyk przedni. Nie jest to jeszcze mózg taki, jaki widzimy u kręgowców, gdyż powstaje on w wyniku scieńczenia ściany cewy nerwowej, a nie jej pogrubienia. W ścianach pęcherzyka przedniego znajdują się komórki wrażliwe na światło oraz inne komórki czuciowe.

Układ nerwowy ośrodkowy kręgowców zbudowany jest również z długiej cewy nerwowej leżącej w kanale kręgowym, a więc podobnie jak u lancetnika – ponad przewodem pokarmowym. Jest to rdzeń kręgowy, z którego wychodzą korzonki nerwowe tworzące nerwy obwodowe. Przednia część ośrodkowego układu nerwowego kręgowców- to mózg rozmaicie silnie rozwinięty w zależności od stanowiska systematycznego zwierzęcia. Już jednak nawet u najniższych kręgowców, tj. u ryb smoczkoustych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>