udzielenie zezwolenia obejmuje

udzielenie zezwolenia obejmuje: – a) informacje dotyczące warunków wprowadzenia GMO lub kombinacji GMO – 1 charakterystykę środowiska do którego ma nastąpić wprowadzenie,

– b) informacje dotyczące interakcji pomiędzy GMO a środowiskiem,

– c) ocenę konsekwencji i ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska,

– d) techniczną dokumentację,

– e) informacje dotyczące przygotowania zawodowego personelu,

– f) informacje dotyczące trybu kontroli i monitorowania procesu,

– g) informacje dotyczące deaktywacji GMO i postępowania z odpadami, li) program działania na wypadek zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,

– i) informacje dotyczące rezultatów poprzedniego wprowadzenia do środowiska tego samego GMO lub tej samej kombinacji GMO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>