Udział jądra komórkowego w różnicowaniu

Metodyczne ograniczenia techniki badań nad udziałem substancji dziedzicznej w różnicowaniu zarodka wyznaczają cztery jakby poziomy, na których dokonujemy obserwacji. Możemy bowiem badać wpływ na przebieg rozwoju i różnicowania:

-1) całego jądra komórkowego, 2) chromosomów, 3) poszczególnych genów i wreszcie możemy badać 4) wpływ substancji dziedzicznej na poziomie molekularnym. Jak już wiemy, różnicowanie rozwojowe obejmuje zasadniczo cytoplazmę. Jednak

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>