Tendencje do wykorzystania w różnych regionach świata

Tendencje do wykorzystania w różnych regionach świata broni masowego rażenia i zaawansowanych technologii wojskowych sprawiają, że w ostatnich la-tach uległy intensyfikacji międzynarodowe działania na rzecz kontroli eksportu i importu towarów technologii podwójnego zastosowania. Są wśród nich czynni-ki biologiczne, w tym zmodyfikowane genetycznie mikroorganizmy, które mogą być wykorzystane zarówno w celach pokojowych, jak i militarnych. Coraz częś-ciej mówi się dzisiaj i to nie tylko w filmach science fiction o możliwościach wy-produkowania broni genetycznej. Perspektywa taka jest na tyle realna, że Mię-dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zaapelował do państw o bardzo po-ważne potraktowanie problemu. Obawy budzą przede wszystkim zainteresowania lobby militarnego możliwościami skonstruowania broni biologicznej skierowanej przeciwko naturalnej odporności człowieka i przeciwko istniejącym szczepionkom. Innym zagrożeniem jest takie zmodyfikowanie mikroorganizmów by atakowały wybrane struktury powierzchni komórek. Nie potrafimy dziś ocenić jak realne są te przerażające perspektywy, wydaje się jednak, że Grupa Australijska może jeszcze przez wiele lat spełniać swą dotychczasową, a może i szerzej zakrojoną funkcję.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Unia Europejska ma już jednolite uregulowania w dziedzinie eksportu towarów i technologii podwójnego przeznaczenia, a zatem przyszły akces Polski wymaga dostosowania się do tych standardów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>