Tarczyca

Hormonami tylnego płata przysadki są wazopresyna i oksytocyna. Obydwa te hormony są oligopeptydami, a więc cząsteczkami zbudowanymi tylko z kilku aminokwasów. Ściśle mówiąc, hormony tylnego płata (nazwa ta nie jest właściwa, gdyż, jak wiemy, nie są one wytwarzane w tylnym płacie) są oktapeptydami, tzn. zbudowanymi z ośmiu aminokwasów (ryc. 235). Wazopresyna powoduje zmniejszenie wydalania moczu i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Po podaniu wazo- presyny ilość wydalanego na dobę moczu jest znacznie mniejsza, wzrasta natomiast jego ciężar właściwy. Brak tylnego płata przysadki powoduje wydalanie bardzo dużej ilości rozcieńczonego moczu – stan ten nazywamy moczówką prostą. Ogólnie biorąc wazopresyna reguluje gospodarkę wodną organizmu i wydzielana jest wtedy, gdy ilość wody w organizmie zmniejsza się na skutek wzmożonej jej utraty, np. w czasie pocenia się lub przy jej niedostatecznym dowozie. Oksytocyna jest hormonem działającym przede wszystkim na mięsień macicy. Wydzielana jest ona w dużej ilości w czasie porodu, powodując skurcze macicy.

Tarczyca. Powstaje jako wypuklenie dna embrionalnej gardzieli – jest więc pochodzenia entodermalnego. Tarczyca występuje u wszystkich kręgowców. U czło-wieka leży w tkance łącznej szyi i waży 25-40 gramów. Tarczyca zbudowana jest histologicznie z pęcherzyków gruczołowych (ryc. 240), wewnątrz których znajduje się koloid tarczycowy.

Tyreoglobulinajest najważniejszym składnikiem koloidu pęcherzyków tarczycy. Jest to glikoproteid zawierający jod i będący jakby zmagazynowaną formą hormonu tarczycy. W razie zapotrzebowania tyreoglobulina jest rozszczepiana przez znajdujące się w tarczycy enzymy proteolityczne. Uwalniane zostają wówczas aminokwasy tyreoglobuliny, zawierające w swej cząsteczce jod. Są to: trójjodotyronina i czte- rojodotyronina (tyroksyna) (ryc. 241), czyli właściwe hormony tarczycy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>