System represji dynamicznej

Obecnie znamy jeszcze jeden rodzaj represji genowej. Jest to represja strukturalna. Rolę represora genów (z biochemicznego punktu widzenia DNA) pełnią w tym przypadku histony, białka występujące tylko w jądrze komórkowym i zlokalizowane w miejscu nagromadzenia DNA w chromosamach (ryc. 211). Mamy więc dwa systemy unieczynniające geny:

-1) system represji dynamicznej – bardziej pierwotny, występujący u bakterii i prawdopodobnie czynny także w procesach rozwoju u wielokomórkowców,

-2) system represji strukturalnej – bardziej trwalej w skutkach, występujący u wielokomórkowców, u których prawdopodobnie odgrywa dużą rolę w różnicowaniu. U bakterii nie występuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>