Struny grzbietowe

Z podobnymi stosunkami spotykamy się także podczas > wytwarzania się innych narządów. Przed kilkoma laty wykazano, że struna grzbietowa i cewka nerwowa indukują powstawanie kręgów. Usunięcie samej cewki nerwowej powoduje, że wokół

pozostałej struny grzbietowej wytwarza się wyłącznie otoczka chrzęst na. Wycięcie struny grzbietowej, a pozostawienie cewki nerwowej na swoim miejscu ogranicza elementy kręgowe do samych łuków otaczających rdzeń, natomiast usunięcie zarówno cewki nerwowej, jak i struny grzbietowej pociąga za sobą całkowity brak elementów kręgowych. Pod wpływem indukcji ze strony poszczególnych części mózgu i struny grzbietowej powstają także kości czaszki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>