Ssaki

Nieco lepiej przebiega regeneracja palców u szczurów, którym zabieg amputa- cyjny wykonano przed urodzeniem. Po amputacji przeprowadzonej w macicy stosowano odpowiednie środki pobudzające regenerację. Po wielu miesiącach regene- raty palców osiągają znaczne rozmiary, chociaż zawsze są mniejsze od palców osobników kontrolnych. Również i w tych przypadkach nie doszło do odtworzenia seg-mentowanych elementów szkieletowych, nawet po dwóch latach.

Ssaki charakteryzują się więc niezdolnością do regeneracji narządów zewnętrznych. Nie oznacza to jednak, aby zwierzęta te były pozbawione zdolności odtwórczych. Jak się przekonamy, zdolności te dotyczą u nich narządów wewnętrznych lub poszczególnych tkanek, a procesy regeneracyjne przebiegają tu w nieco odmienny sposób niż przy regeneracji narządów zewnętrznych.

Regeneracja narządów wewnętrznych doprowadza do odtworzenia pierwotnej ilości utkania narządu, natomiast jego kształt nie odgrywa większej roli. Warunkiem bowiem prawidłowego działania, np. wątroby, jest nie jej kształt, ale odpowiednia ilość funkcjonujących komórek zgrupowanych w zrazikach. Ze względu na ostateczny wynik procesów odtwórczych, którym jest rekonstytucja funkcji, regeneracja tych narządów przebiega w zasadzie podobnie zarówno po ich częściowej amputacji, jak i po zniszczeniu dużych partii miąższu pod wpływem trucizn chemicznych. Ma to duże znaczenie dla medycyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>