Spośród zmian jakie wprowadziła dyrektywa nr 98/81

Spośród zmian jakie wprowadziła dyrektywa nr 98/81, dwie zasługują na szczególną naszą uwagę. Po pierwsze, normatywnie uznano, że pewne kategorie GMO są nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, a ich wykaz zamieszczono w jednym z aneksów. Operacje zamkniętego użycia tego typu GMO objęte są uproszczoną procedurą udzielania zezwoleń. Po drugie, dyrektywa uelastycznia stosowanie niektórych szczegółowych postanowień, w taki sposób by zachęcić

– zarówno użytkownika jak i organ kompetentny do wydawania zezwoleń – do uwzględnienia i respektowania najwyższego poziomu wiedzy naukowej i tech-nicznej. W obszernych aneksach sformułowano m.in. nowe zasady oceny ryzyka i katalog środków ochronnych stosowanych w operacji zamkniętego użycia GMO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>