Społeczne: miliony dzieci

– Społeczne: miliony dzieci w biednych krajach Azji i Afryki cierpią z powodu braku witaminy A w codziennej diecie. „Złoty ryż” otrzymany w bogatych krajach europejskich w opinii swych twórców jest szansą poprawy tej sytuacji. Aktywiści ruchu Greenpeace zgodnie ze swymi pryncypialnymi założeniami negują wartość tego sukcesu naukowego, starając się wykazać, że „złoty ryż” nie spełni oczekiwań społecznych, natomiast poprzez pozornie naukowe rozważania próbują przedstawić bezwartościowość tego osiągnięcia.

– Polityczne: wdrożenie rozwiązania do praktyki gospodarczej wymaga podjęcia stosownych decyzji politycznych. Konieczny jest bezpłatny (bez dodatkowych obciążeń finansowych) transfer rozwiązania technicznego z bogatej Europy do krajów potrzebujących – tych, które mają korzystać z rozwiązań w praktyce codziennej.

Nigdy nie wiemy, czy zmieniające się zasoby naszej wiedzy oscylują w kierunku wiedzy prawdziwej, głębokiej, popartej reproduktywnymi danymi eksperymentalnymi, czy też błądzimy w poszukiwaniu prawdy. Z pewnością jest to sytuacja dynamiczna, ulegająca ciągłym przemianom, niekoniecznie w kierunku zwiększenia zasobów naszej wiedzy. Przedstawiony przykład jasno wskazuje na powiązanie nauki, polityki, gospodarki i spraw społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>