Specjaliści oceniają

Specjaliści oceniają, że w większości przeprowadzonych eksperymentów z mikroorganizmami – również przy stosowaniu technik inżynierii genetycznej – wystarcza przestrzeganie reguł „dobrej praktyki mikrobiologicznej” (Good Microbiological Techniques – GMTJ. Są to standardowe przepisy dotyczące praktyk laboratoryjnych, wypracowane pod auspicjami OECD. Z uwagi na zakres zastosowania i funkcje można je usystematyzować w trzech grupach:

– 1. Przepisy mające na celu zapobieżenie przeniknięciu z laboratorium jakiegokolwiek niebezpiecznego organizmu i rozprzestrzenieniu się w środowisku, a przynajmniej ograniczenie do minimum takiej możliwości.

– 2. Metody postępowania oraz wymogi dotyczące wyposażenia laboratoriów w odpowiednie bariery ochronne, fizyczne. Przy prowadzeniu eksperymentów i badań genetycznych rodzaj tych zabezpieczeń zależy od stopnia zagrożenia.

– 3. Reguły dotyczące wykorzystania barier biologicznych stwarzanych przez same bakterie i wirusy. Służące do eksperymentów mikroorganizmy celowo osłabia się, wywołując takie mutacje, które sprawiają, że organizmy nie mogą przetrwać w warunkach innych niż laboratoryjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>