Singer

Ponieważ podniety nerwowe płyną w nerwach motorycznych od środka ciała do obwodu, a w nerwach czuciowych od obwodu do środka, kierunek przewodzenia bodźców wzdłuż włókien nerwowych zdaje się nie mieć większego znaczenia. Z tego powodu wpływ nerwów na regenerację prawdopodobnie nie zależy bezpośrednio od ich właściwości przewodzenia podniet, lecz polega na tzw. właściwościach troficznych. Chociaż pojęcie to nie jest określone jednoznacznie, zgodnie z zapatrywaniami Singera, pod pojęciem trofiki rozumiemy ten wpływ układu nerwowego, który zapewnia prawidłowy rozwój, a także i zachowanie struktury odpowiednich części organizmu.

Ostatnio Singer i współpr. starają się określić bliżej pojęcie wpływów troficznych i w ten sposób wyjaśnić rolę nerwów w procesach regeneracji. Jeżeli blastema już się wytworzy i zaczyna się różnicować, odnerwienie nie wywołuje wpływu na dalszy wzrost i różnicowanie regeneratu. Prawdopodobnie obecność nerwów wpływa przede wszystkim na procesy odróżnicowania, które są konieczne do wyzwolenia komórek z tkanek i przekształcenia ich w komórki blastematyczne, jak i do skupiania się tych komórek i wytworzenia w ten sposób blastemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>