Rozwój kultury zachodniej

Rozwój bowiem kultury zachodniej odbywał się przez długie wieki w pełnej izolacji od kultury chińskiej i wziął początek z innych pradawnych ośrodków kultury.

W dolinach wielkich rzek powstały dwa inne ośrodki cywilizacji. Jeden rozwijał się w dolinie Nilu – był to Egipt, drugi zaś na wielkim obszarze, przez który przepływały wody Eufratu i Tygrysu. Warunki rozwojowe obu tych ośrodków, wyznaczone przez samą przyrodę, były zupełnie odmienne. Egipt miał klimat łagodny i stały, naturalne granice chroniące go przed nieprzyjaciółmi, co zapewniało jego mieszkańcom przez bardzo długie lata spokojny i stały rozwój. „Przeciwnie, ludy Mezopotamii żyły w ustawicznej trwodze przed powodziami i katastrofami, przed ciągłymi najazdami ze wszystkich stron. Musiał to być kraj, któremu obcy był spokój. Ostatecznie kultura jego została zniszczona w jakiejś wielkiej katastrofie i znikła przykryta piachem, podczas gdy w Egipcie dawna cywilizacja Faraonów rozwijała się nieprzerwanie aż do współczesnych czasów“ (Cannon).

Różne warunki rozwoju musiały wywrzeć wpływ na poglądy filozoficzne i uwarunkowany nimi sposób pojmowania powstawania i początku rzeczy. W Mezopotamii należy się przeto doszukiwać początków tego kierunku myśli, który nosi miano katastrofizmu. Świat od czasu do czasu ulegał zagładzie, a dobroczynna siła zaludniała go od nowa. Inaczej kształtowała się filozofia Egipcjan, którzy, chociaż początek świata przypisywali twórczej działalności bogów, dostrzegali ciągłość świata i jego zjawisk. Podobne zapatrywania cechowały też filozofów przyrody starożytnej Grecji i nie wiadomo, czy ich poglądy kształtowały się niezależnie, czy też wzięły początek z poglądów Egipcjan. Katastrofizm pociągał za sobą konieczność przyjęcia aktu czy też aktów twórczych. Zniszczenie życia wymagało bowiem nowego aktu stworzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>