Rozporządzenie w sprawie organizmów

Rozporządzenie w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zostało wydane 8 października 1999 r. Rozporządzenie określa m.in. wymagania, jakimi powinna odpowiadać ocena zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi załączona do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie:

– 1) GMO do środowiska,

– 2) do obrotu produktu zawierającego GMO, lub składającego się z takich organizmów, lub ich części.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>