Rozdzielenie się jednego zarodka

Powstałe w ten sposób osobniki mają zawsze tę samą płeć, a fenotypowo są one bardzo do siebie podobne nawet w najdrobniejszych szczegółach, mając m.in. takie same linie papilarne. Bliźnięta jednozarodkowe mają zazwyczaj wspólne błony płodowe (ryc. 176 B).

Rozdzielenie się jednego zarodka na dwa osobniki może jednak być czasem niezupełne. Rodzą się wówczas tzw. bracia lub siostry syjamskie (ryc. 177). Wkraczamy tutaj jednak już w dziedzinę wad rozwojowych, które omówione są w rozdziale na str. 438

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>