Rośliny europejskie

Rośliny europejskie bogate w białko, takie jak motylkowate (fasola, groch). Wymagałoby to uprawy ok. 2 min ha ziemi, jak szacują eksperci. Aczkolwiek w krajach UE wiele ziemi leży odłogiem i wypłacane są subsydia za nieupra- wianie roślin, jednakże uruchomienie upraw na tak dużej powierzchni byłoby niezmiernie trudne, a w 2001 r. wręcz niemożliwe.

Rzepak i soja to rośliny o składzie białkowym najbliższym do składu mączki zwierzęcej. Mączka zwierzęca zawiera 50-55% białka, a wspomniane rośliny ok. 44-48%. W odniesieniu do rzepaku konieczne byłoby wcześniejsze wytłoczenie oleju, przed wyprodukowaniem śruty na cele paszowe. W opinii fachowców nie jest możliwe dokonanie przerobu takiej ilości rzepaku w krótkim okresie. Jednocześnie ze względów geoklimatycznych uprawa soi w Europie jest limitowana. W konsekwencji zasadniczym producentem soi (i eksporterem brakujących pasz) będą kraje obecnie nadprodukujące soję, czyli: Argentyna, Brazylia, Australia, Nowa Zelandia i przede wszystkim – Stany Zjednoczone. Zrozumiałe, że tak nagły wzrost zapotrzebowania musi spowodować istotny wzrost cen na rynkach światowych. Z wyjątkiem Brazylii wszystkie pozostałe wymienione kraje dopuszczają mieszanie odmian transgenicznych z „klasycznymi”. W Brazylii natomiast obowiązuje prawny zakaz uprawy roślin transgenicznych, a w konsekwencji ceny brazylijskiej soi są w zasadniczym stopniu wyższe. Jednakże na podstawie przeprowadzonych w 1999 r. analiz wykazano 10-15% zanieczyszczenie brazylijskiej soi – soją transgeniczną, otrzymywaną w wyniku przemytu z Argentyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>