Rola zmian właściwości powierzchni komórek

W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na istotne znaczenie fizyko-chemicznych właściwości powierzchni komórek w mechanizmie cytodyferencjacji i organo- genezy. Holtfreter, Weiss, Trinkaus i wielu innych badaczy stwierdziło, że różnicowaniu towarzyszą zawsze zmiany we wzajemnej adhezywności komórek, stanowiąc warunek organizowania się komórek w tkanki i narządy. Przyczyną zmian adhezywności są przede wszystkim odpowiednie zmiany w błonie zewnętrznej komórki. Jak wiemy, błona ta jest zbudowana z uporządkowanych przestrzennie cząsteczek lipidów i białek. Duże znaczenie mają tu także polimeryczne związki węglowodanowe, zwane polisacharydami lub wielocukrami.

Bardzo interesujące są wyniki badań dotyczących związku pomiędzy różnicowaniem komórek i doświadczalnymi zmianami właściwości ich błon. Okazało się, że niekiedy czynniki modyfikujące strukturę czy właściwości tych błon mogą zarazem wyzwolić procesy morfologicznego różnicowania się komórek. Działanie witaminą A wywołuje przekształcenie komórek naskórka zarodka kurzego w komórki cylindryczne wydzielające śluz. Na zewnętrznej powierzchni tak przekształcone komórki wy-twarzają rzęski nigdy nie występujące w komórkach rogowaciejącego naskórka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>