Rola sygnałów chemicznych w różnicowaniu

Rola sygnałów chemicznych w różnicowaniu. Różnicowanie powodowane wzajemnym oddziaływaniem grup komórek o różnych własnościach opiera się na mechanizmie indukcji embrionalnych, które były omówione w poprzednim ustępie. Jak wiemy, u zarodków płazów oddziaływanie przez kontakt tzw. chordamezodermy, czyli grzbietowej części dachu prąjelita, na leżącą nad nią ektodermę indukuje różnicowanie się tej ektodermy w płytkę nerwową. W prawidłowym rozwoju indukcje tego rodzaju następują w sposób wysoce uporządkowany zarówno co do czasu, jak i miejsca.

Ebert zwraca uwagę na możliwość wyróżnienia dwóch grup mechanizmów dotyczących oddziaływania komórek przez kontakt. Pierwszym rodzajem byłoby działanie za pośrednictwem samych tylko powierzchni stykających się komórek, bez jakiejkolwiek wymiany substancji, które mogłyby przechodzić z komórek indukujących do reagujących na tę indukcję. Dotychczas brak przekonywających dowodów, które pozwoliłyby przyjąć tezę o działaniu indukcyjnym wyłącznie na tej drodze, bez przekazywania substancji spełniających rolę sygnałów chemicznych inicjujących różnicowanie.

Druga grupa mechanizmów oddziaływania przez kontakt — to działanie za pośrednictwem substancji produkowanych w komórkach indukujących. Przy takim mechanizmie współdziałające komórki powinny pozostawać w dość ścisłym kontakcie przez czas dostatecznie długi, co zapewnia przekazanie wystarczających ilości substancji indukujących różnicowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>