Rola naukowa i ekonomiczna

Rola naukowa i ekonomiczna państw trzeciego świata, a szczególnie Chin i Indii. W obu tych krajach rozwój biotechnologii ma charakter praktyczny, wysoce utylitarny i wolny od wpływu „zielonych” kraje te są zarówno klientami wielkiego przemysłu jako rynki konsumenckie, a jednocześnie wielkimi producentami w zakresie rolnictwa i medycyny.

W odniesieniu do drugiego zagadnienia podejmowanie przewidywań i kie-runków rozwoju jest utrudnione z szeregu przyczyn, jak chociażby ograniczona dostępność danych charakteryzujących faktyczny stan nauki i przemysłu. Podkreślić należy również zasadnicze różnice w polityce społecznej, w statusie prawnym i metodach legislacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>